Yabancı bir ülkenin kurumlarından yine yabancı bir dilde yazılmış olan evrakların Türkiye’de kullanılabilmesi için Türkçeye çevrilip noterden onaylanması gerekmektedir.
Resmi belge tercümesi yapabilmek için belgenin yazıldığı dili kullanan ülke hakkında da bilgili olmak gerekmektedir. Aksi halde belge tercümesi sebebiyle birçok problem yaşanabilmektedir. Özellikle dillerden biri hakkında fikir sahibi olmayan müşteri, belgenin doğruluğu konusunda sıkıntılar yaşayabilmekte ve belgeyi vermek istediği kurum tarafından geri çevrilebilmektedir.

Noter Tasdiki Gereken Belgelerin Bazıları

  • Pasaport
  • Aile Cüzdanı
  • İkametgah
  • Eğitim Diplomaları
  • Doğum Belgesi
  • İmza Sirküleri
  • Ticari Sicil Kaydı